Trzecia Fala Sztucznej Inteligencji - Wyjaśnienie

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ang. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) zaproponowała podział sztucznej inteligencji na trzy fale.

Fala pierwsza działa w oparciu o wiedzę i reguły dostarczane przez ekspertów i inżynierów. Sztuczna inteligencja pierwszej fali może wnioskować w ramach wąsko zdefiniowanych problemów, ale jest praktycznie pozbawiona jakichkolwiek zdolności uczenia się.

Fala druga pozwala na uczenie się z oznaczonych przykładów, wykorzystując w tym celu techniki uczenia maszynowego (ang. machine / deep learning). Nie jest jednak w stanie wnioskować, ani wykorzystywać wiedzy ekspertów.

Żadna z nich nie zdołała rozwiązać problemu wykrywania przemocy internetowej. Pierwsza ze względu na brak możliwości uczenia się, a druga -- ze względu na brak wnioskowania. Systemy drugiej fali przepuszczają zbyt wiele przypadków przemocy (niska czułość) i podnoszą zbyt wiele fałszywych alarmów (niska precyzja).

Przewidując ograniczenia tych podejść, zdecydowaliśmy się na inną drogę. Samurai reprezentuje trzecią falę sztucznej inteligencji. Połączenie głębokich sieci neuronowych z wnioskowaniem symbolicznym, bazującym na języku i wiedzy ekspertów, pozwoliło na pokonanie obecnych ograniczeń dotyczących precyzji i czułości.

 
 
 
Źródło:  DARPA

Źródło: DARPA